หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา > สมัครงาน
สมัครงาน
หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการเติบโตไปสู่การเป็นมืออาชีพ เพียงค้นหาตำแหน่งงานของ ยูบิส (เอเชีย) ที่มีอยู่ได้ตอนนี้เพื่อร่วมงานกับเรา

สามารถส่งประวัติส่วนตัวของคุณมาที่ e-mail : recruitment@ubisasia.com
Chemist ( Work at Factory in Samutsakhon Industrial Estate)   1  Position
 
 • Bachelor degree in Chemistry or related field.
 • 0 - 3 year experience in chemical lab is preferred
 • Good command in English
 • Have your own car
Lab Technician ( Work at Factory in Samutsakhon Industrial Estate)   1  Position
 
 • ชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป (ต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 2 ปี)
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (Regulatory Affairs Officer)   0  Position
 
1. รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงาน และติดตามอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง 
3. วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และรายงานผล
4. จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนหรืออัพเดทเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
5. ติดตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6. ประสานงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. สนับสนุนและก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
8. สนับสนุนฝ่ายขายโดยการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (Regulatory Affairs Officer)   1  Position
 

 • รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงาน และติดตามอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
 • วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และรายงานผล
 • จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนหรืออัพเดทเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 •  ประสานงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนและก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนฝ่ายขายโดยการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (Work at Factory in Samutsakhon Industrial Estater)   1  Position
 
 • รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงาน และติดตามอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
 • วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และรายงานผล
 • จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนหรืออัพเดทเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 •  ประสานงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนและก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนฝ่ายขายโดยการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสมัคร
กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท หรือส่งประวัติการทำงานมาที่อีเมล์ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ recruitment@ubisasia.com
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
807/1 ชั้น 6 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร +66 2 683 0008
โทรสาร +66 2 294 2013