หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม
ยูบิสแจกข้าวกล่องให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2563 บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครเพื่อแบ่งปันอาหาร น้ำดื่ม และขนม ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแจกข้าวไข่เจียว มาม่า ปลากระป๋อง ไข่ ส้ม และขนม จำนวนวันละ 100 ชุด