หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอลล์ให้พนักงาน


บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันไวรัส COVID-19 ซึ่งในชุดประกอบไปด้วย แอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาดวัสดุสัมผัสต่างๆ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และสบู่อนามัย ให้กับพนักงาน สำหรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาดวัสดุสัมผัสต่างๆ นั้น บริษัทฯ ผลิตเพื่อใช้เองในโรงงาน และสำหรับพนักงานนำไปใช้ที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะขยายไปยังชุมชนรอบข้างโรงงานอีกด้วย
* ตั้งแต่ COVID-19 ระบาด บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง และได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อ หรือแพร่ระบาด  เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การคัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน และผู้มาติดต่อ ปรับเปลี่ยนที่นั่งโรงอาหาร จำกัดจำนวนที่นั่ง ห้องน้ำระบุกลุ่มใช้ให้ชัดเจน ทั้งของพนักงาน และผู้มาติดต่อ จุดพักผ่อนต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเวลาในการทำงาน และการนำเทคโนโลยีประชุมผ่าน Video conference  และการจัดทีมในการทำงาน และกลุ่มพนักงานที่สามารถ Work From Home เพื่อลดความหนาแน่นของพนักงาน…