หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม
UBIS ต้อนรับ Friesland Campania เข้าตรวจสอบคุณภาพการผลิต 

คุณณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา/กรรมการผู้จัดการ และคุณวิโรจน์ ทั่งพิทักษ์ไพศาล/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายฯได้มีการโอกาสต้อนรับและนำคณะตรวจสอบคุณภาพการผลิตจาก Friesland Campania เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานในสายการผลิต ณ โรงงานยูบิสฯ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา