หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม
นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ร่วมด้วย นายณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา กรรมการผู้จัดการ และนางสาวโสภา นาจันหอม รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน-บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม mai Company Snapshot @ Nomura เพื่อให้ข้อมูลบริษัทแบบเจาะลึก ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา