หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร

U = Utilized Improvement ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
B = Business Acumen มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ, Be honest and Transparency ซื่อสัตย์ โปร่งใส
I = Innovation Thinking มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรม
S = Strategic Visioning การคิดเชิงกลยุทธ์, Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม