หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > กลุ่มหลอดอลูมีเนียม
กลุ่มหลอดอลูมีเนียม
หลอดอลูมีเนียม

  • ยางยาแนวก้นหลอดสูตรน้ำ
  • แลคเกอร์ด้านใน
  • แลคเกอร์ด้านนอกเคลือบขาว
  • แลคเกอร์วานิชเคลือบเงา