หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > กลุ่มฝา
กลุ่มฝา
ฝา Normal End

 • ยางยาแนวฝากระป๋องสูตรน้ำ
 • แลคเกอร์ด้านนอกสีใส
 • แลคเกอร์ด้านนอกสีทอง
 • แลคเกอร์ด้านในสีทอง
 • แลคเกอร์ด้านในสึเงิน
 • แลคเกอร์ซ่อมรอย
 • แลคเกอร์รองพื้น
ฝา EOE

 • ยางยาแนวฝากระป๋องสูตรน้ำ
 • แลคเกอร์ด้านนอกสีใส
 • แลคเกอร์ด้านในสีทอง
 • แลคเกอร์ด้านในสึเงิน BPA NI
 • แลคเกอร์ด้านในสีทอง BPA NI
 • แลคเกอร์เคลือบร่องฝาเปิดง่าย
 • แลคเกอร์ซ่อมรอย
 • แลคเกอร์รองพื้น
ฝา EOE Aluminum

 • ยางยาแนวฝากระป๋องสูตรน้ำ
 • แลคเกอร์ด้านนอกสีใส
 • แลคเกอร์ด้านนอกสีทอง
 • แลคเกอร์ด้านในสีทอง BPA NI
ฝากระป๋องเสปรย์ Dome/Cone

 • ยางยาแนวฝากระป๋องสูตรน้ำ
 • แลคเกอร์ด้านนอกสีทอง
 • แลคเกอร์ด้านนอกสีใส
ฝากระป๋อง Oval can/ Club Can

 • ยางยาแนวฝากระป๋องสูตรน้ำ
 • แลคเกอร์ด้านนอกสึทอง BPA NI
 • แลคเกอร์ด้านในสีทอง BPA NI
 • แลคเกอร์ด้านนอกเคลือบขาว
 • แลคเกอร์วานิชเคลือบเงา
ฝาขวด ฝาเกลียว

 • ยางยาแนว PVC Plastisol
 • แลคเกอร์เพิ่มการยึดเกาะ
 • แลคเกอร์ฝาเกลียวด้านนอก
 • แลคเกอร์ฝาเกลียวด้านใน
ฝาถัง ฝาแกลลอน

 • ยางยาแนว PVC Plastisol
 • ยางยาแนวฝาแกลลอนสูตรน้ำ