หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > กลุ่มกระป๋อง
กลุ่มกระป๋อง
กระป๋อง 2ชิ้น DRD

 • แลคเกอร์ด้านนอกสีใส
 • แลคเกอร์ด้านนอกสีทอง
 • แลคเกอร์ด้านนอกสีต่างๆ
 • แลคเกอร์ด้านในสีทอง
 • แลคเกอร์ด้านในสึเงิน BPA NI
 • แลคเกอร์ด้านในสีทอง BPA NI
กระป๋อง 2ชิ้น DRD

 • แลคเกอร์ด้านนอกเคลือบขาว
 • แลคเกอร์วานิชเคลือบเงา
กระป๋อง 3 ชิ้น

 • แลคเกอร์ด้านนอกสีใส
 • แลคเกอร์ด้านในสีทอง
 • แลคเกอร์เคลือบรอยตะเข็บ
 • แลคเกอร์ซ่อมรอย
 • แลคเกอร์ด้านนอกเคลือบขาว
 • แลคเกอร์วานิชเคลือบเงา
 • แลคเกอร์รองพื้น
กระป๋อง 2 ชิ้น Aluminum เครื่องดื่ม

 • แลคเกอร์ด้านนอกเคลือบขาว
 • แลคเกอร์วานิชเคลือบเงา
กระป๋องสเปรย์ และ กระป๋องสเปรย์สองชิ้น

 • แลคเกอร์ด้านนอกเคลือบขาว
 • แลคเกอร์วานิชเคลือบเงา
 • แลคเกอร์เคลือบรอยตะเข็บ
กระป๋องและถังบรรจุภัณฑ์ทั่วไป

 • แลคเกอร์ด้านนอกเคลือบขาว
 • แลคเกอร์วานิชเคลือบเงา
 • แลคเกอร์ด้านนอกสีทอง