หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ใบรับรองและรางวัล
ใบรับรองและรางวัล

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน BVQI เมื่วันที่ 25 ธันวาคม 2541

ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS Certification


บริษัทฯ ได้รับใบรับรองหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561


บริษัทฯ ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๒ ปฎิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่วันที่ 26 กันยายน 2561