หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > เหตุการณ์สำคัญ
เหตุการณ์สำคัญ

2540

 • เริ่มจัดตั้งในนามบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด
 • ยูบิสจัดตั้งโรงงานอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ (ประมาณ40กม. จากกรุงเทพ)
 • เริ่มผลิตสินค้าประเภทยางยาแนวฝากระป๋อง water base และแลคเกอร์ เคลือบกระป๋องสูตร Solvent Base เพื่อ จำหน่ายภายในประเทศ และเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ

2541

 • ยูบิสได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน BVQI เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541

2542

 • ยูบิสได้ขยายตลาดไปประเทศจีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

2545

 • ยูบิสได้ขยายตลาดไปประเทศอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ

2546

 • เดือนกันยายน 2546 ยูบิสได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จากสถาบัน BVQI
 • ยูบิสขยายตลาดไปประเทศเกาหลีใต้และเวียดนาม

2547

 • ยูบิสได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547

2549

 • เดือนมิถุนายน 2549 ยูบิสเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 190 ล้านบาท (190 ล้านหุ้น)

2550

 • 9 พ.ค. 2550 หุ้น ยูบิสเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)


2554

 • บริษัทฯ ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

2555

 • บริษัทฯได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้ทำการจัดตั้งบริษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท

2557

 • บริษัทฯได้ย้ายโรงงานจากจังหวัดนครปฐมมายังโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


2561

 • Certificate of CAC
 • Top Innovative Organization


2562

 • CG SCORE 4 ดาว
 • ผ่านการรับรอง ISO 9001: 2015 จากสถาบัน BVQI