หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > เหตุการณ์สำคัญ
เหตุการณ์สำคัญ

2540

• เริ่มจัดตั้งในนามบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด
• ยูบิสจัดตั้งโรงงานอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ (ประมาณ40กม. จากกรุงเทพ)
• เริ่มผลิตสินค้าประเภทยางยาแนวฝากระป๋อง water base และแลคเกอร์ เคลือบกระป๋องสูตร Solvent Base เพื่อ จำหน่ายภายในประเทศ และเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ

2541

ยูบิสได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002
จากสถาบัน BVQI เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541

2542

ยูบิสได้ขยายตลาดไปประเทศจีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

2545

ยูบิสได้ขยายตลาดไปประเทศอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ

2546

• เดือนกันยายน 2546 ยูบิสได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จากสถาบัน BVQI
• ยูบิสขยายตลาดไปประเทศเกาหลีใต้และเวียดนาม

2547

ยูบิสได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547

2548

ยูบิส กับ HENKEL KGaA ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี และสินค้าอุปโภคชั้นนำของโลก ได้ลงนามในสัญญา Licensing Agreement ซึ่งให้สิทธิ HENKEL KGaA ผลิตยางยาแนวฝากระป๋อง โดยใช้เทคโนโลยีของยูบิส เพื่อขายสินค้าดังกล่าวในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และ แอฟริกา

2549

เดือนมิถุนายน 2549 ยูบิสเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 190 ล้านบาท (190 ล้านหุ้น)

2550

9 พ.ค. 2550 หุ้น ยูบิสเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

2554

บริษัทฯ ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

2555

บริษัทฯได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้ทำการจัดตั้งบริษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท

2557

บริษัทฯได้ย้ายโรงงานจากจังหวัดนครปฐมมายังโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2558

บริษัทฯได้ลงทุนซื้อหุ้น 40% ในบริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด