หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ภาพรวมของบริษัท
ภาพรวมของบริษัท
Ubis introduction

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋องและแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระป๋องโลหะ และฝาจุกขวดในการบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และรักษาคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต่างกัน และสามารถประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยกลุ่ม ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ประกอบการโรงงานผลิตกระป๋องโลหะ เพื่อบรรจุอาหารกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มกระป๋องสเปรย์ และ กระป๋องทั่วไป